Camellia and pearls black bib dress

SKU: DL0009-U001
759,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for wood birth element, water birth element, and metal birth element.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh mộc, mệnh thủy và mệnh kim

Camellia and pearls black bib dress
Camellia and pearls black bib dress
Camellia and pearls black bib dress
Camellia and pearls black bib dress