3D embroidery grey shift dress

SKU: DL0007-U001
1,199,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for water birth element, metal birth element, and earth birth element.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh thủy, mệnh kim và mệnh thổ

3D embroidery grey shift dress
3D embroidery grey shift dress
3D embroidery grey shift dress
3D embroidery grey shift dress