Đầm jean cổ sơ mi thắt eo đính đá "LOVE"

SKU: DJ0002-L001
450,000₫
Kích thước:
Màu sắc:

Mô tả

Feng shui: best for fire birth element, wood birth element, and water birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh hỏa, mệnh mộc và mệnh thủy

Đầm jean cổ sơ mi thắt eo đính đá
Đầm jean cổ sơ mi thắt eo đính đá
Đầm jean cổ sơ mi thắt eo đính đá
Đầm jean cổ sơ mi thắt eo đính đá
Đầm jean cổ sơ mi thắt eo đính đá
Đầm jean cổ sơ mi thắt eo đính đá
Đầm jean cổ sơ mi thắt eo đính đá
Đầm jean cổ sơ mi thắt eo đính đá
Đầm jean cổ sơ mi thắt eo đính đá
Đầm jean cổ sơ mi thắt eo đính đá
Đầm jean cổ sơ mi thắt eo đính đá
Đầm jean cổ sơ mi thắt eo đính đá
Đầm jean cổ sơ mi thắt eo đính đá
Đầm jean cổ sơ mi thắt eo đính đá
Đầm jean cổ sơ mi thắt eo đính đá
Đầm jean cổ sơ mi thắt eo đính đá