Đầm dệt kim body xẻ tà kết hoa trà my

SKU: DDK190403-W31
1,790,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for wood birth element, water birth element, and metal birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh mộc, mệnh thủy và mệnh kim

Đầm dệt kim body xẻ tà kết hoa trà my
Đầm dệt kim body xẻ tà kết hoa trà my
Đầm dệt kim body xẻ tà kết hoa trà my
Đầm dệt kim body xẻ tà kết hoa trà my