Đầm body dệt kim xẻ tà thêu hoa chương nhĩ tế tân

SKU: DDK190403-W09
3,199,000₫
Kích thước:

Mô tả

Fengshui: best for earth birth element, fire birth element, and wood birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh thổ, mệnh hỏa và mệnh mộc

Đầm body dệt kim xẻ tà thêu hoa chương nhĩ tế tân
Đầm body dệt kim xẻ tà thêu hoa chương nhĩ tế tân
Đầm body dệt kim xẻ tà thêu hoa chương nhĩ tế tân
Đầm body dệt kim xẻ tà thêu hoa chương nhĩ tế tân
Đầm body dệt kim xẻ tà thêu hoa chương nhĩ tế tân
Đầm body dệt kim xẻ tà thêu hoa chương nhĩ tế tân