Đầm dệt kim body xẻ tà đinh châu và kết hoa cánh bướm

SKU: DDK190327-W10
1,799,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for wood birth element, water birth element, and metal birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh mộc, mệnh thủy và mệnh kim

Đầm dệt kim body xẻ tà đinh châu và kết hoa cánh bướm
Đầm dệt kim body xẻ tà đinh châu và kết hoa cánh bướm
Đầm dệt kim body xẻ tà đinh châu và kết hoa cánh bướm
Đầm dệt kim body xẻ tà đinh châu và kết hoa cánh bướm
Đầm dệt kim body xẻ tà đinh châu và kết hoa cánh bướm