Đầm dệt kim cổ yếm thêu hoa cánh bướm 3D

SKU: DDK190327-W05
2,225,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for fire birth element, wood birth element, and water birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh hỏa, mệnh mộc và mệnh thủy

Đầm dệt kim cổ yếm thêu hoa cánh bướm 3D
Đầm dệt kim cổ yếm thêu hoa cánh bướm 3D
Đầm dệt kim cổ yếm thêu hoa cánh bướm 3D
Đầm dệt kim cổ yếm thêu hoa cánh bướm 3D
Đầm dệt kim cổ yếm thêu hoa cánh bướm 3D
Đầm dệt kim cổ yếm thêu hoa cánh bướm 3D