Đầm dệt kim body xẻ tà thêu hoa 3D màu xanh

SKU: DDK190319-W29
2,500,000₫
Kích thước:

Mô tả

Fengshui: best for earth birth element, fire birth element, and wood birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh thổ, mệnh hỏa và mệnh mộc

Đầm dệt kim body xẻ tà thêu hoa 3D màu xanh
Đầm dệt kim body xẻ tà thêu hoa 3D màu xanh
Đầm dệt kim body xẻ tà thêu hoa 3D màu xanh
Đầm dệt kim body xẻ tà thêu hoa 3D màu xanh
Đầm dệt kim body xẻ tà thêu hoa 3D màu xanh
Đầm dệt kim body xẻ tà thêu hoa 3D màu xanh
Đầm dệt kim body xẻ tà thêu hoa 3D màu xanh