Đầm body dệt kim thêu hoa hồng tình yêu

SKU: DDK190319-W27
1,970,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for wood birth element, earth birth element, and fire birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh mộc, mệnh thổ và mệnh hỏa.

Đầm body dệt kim thêu hoa hồng tình yêu
Đầm body dệt kim thêu hoa hồng tình yêu
Đầm body dệt kim thêu hoa hồng tình yêu
Đầm body dệt kim thêu hoa hồng tình yêu
Đầm body dệt kim thêu hoa hồng tình yêu
Đầm body dệt kim thêu hoa hồng tình yêu