Đầm dệt kim body xẻ tà thêu hoa lụa 3D quyến rũ

SKU: DDK190319-W23
1,899,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for water birth element, metal birth element, and earth birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh thủy, mệnh kim và mệnh thổ

Đầm dệt kim body xẻ tà thêu hoa lụa 3D quyến rũ
Đầm dệt kim body xẻ tà thêu hoa lụa 3D quyến rũ
Đầm dệt kim body xẻ tà thêu hoa lụa 3D quyến rũ
Đầm dệt kim body xẻ tà thêu hoa lụa 3D quyến rũ
Đầm dệt kim body xẻ tà thêu hoa lụa 3D quyến rũ
Đầm dệt kim body xẻ tà thêu hoa lụa 3D quyến rũ
Đầm dệt kim body xẻ tà thêu hoa lụa 3D quyến rũ
Đầm dệt kim body xẻ tà thêu hoa lụa 3D quyến rũ
Đầm dệt kim body xẻ tà thêu hoa lụa 3D quyến rũ