Đầm dệt kim body xẻ tà đính hoa lụa chéo ngực

SKU: DDK190319-W22
1,699,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for wood birth element, earth birth element, and fire birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh mộc, mệnh thổ và mệnh hỏa.

Đầm dệt kim body xẻ tà đính hoa lụa chéo ngực
Đầm dệt kim body xẻ tà đính hoa lụa chéo ngực
Đầm dệt kim body xẻ tà đính hoa lụa chéo ngực
Đầm dệt kim body xẻ tà đính hoa lụa chéo ngực
Đầm dệt kim body xẻ tà đính hoa lụa chéo ngực
Đầm dệt kim body xẻ tà đính hoa lụa chéo ngực
Đầm dệt kim body xẻ tà đính hoa lụa chéo ngực
Đầm dệt kim body xẻ tà đính hoa lụa chéo ngực