Đầm dệt kim body xẻ tà đính hoa và châu ngũ sắc - Màu đồng

SKU: DDK190319-W21
1,700,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for wood birth element, earth birth element, and fire birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh mộc, mệnh thổ và mệnh hỏa.

Đầm dệt kim body xẻ tà đính hoa và châu ngũ sắc - Màu đồng
Đầm dệt kim body xẻ tà đính hoa và châu ngũ sắc - Màu đồng
Đầm dệt kim body xẻ tà đính hoa và châu ngũ sắc - Màu đồng
Đầm dệt kim body xẻ tà đính hoa và châu ngũ sắc - Màu đồng
Đầm dệt kim body xẻ tà đính hoa và châu ngũ sắc - Màu đồng
Đầm dệt kim body xẻ tà đính hoa và châu ngũ sắc - Màu đồng
Đầm dệt kim body xẻ tà đính hoa và châu ngũ sắc - Màu đồng