Đầm dệt kim body xẻ tà thêu hoa - màu đen

SKU: DDK190319-W18
1,790,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for wood birth element, water birth element, and metal birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh mộc, mệnh thủy và mệnh kim

Đầm dệt kim body xẻ tà thêu hoa - màu đen
Đầm dệt kim body xẻ tà thêu hoa - màu đen
Đầm dệt kim body xẻ tà thêu hoa - màu đen
Đầm dệt kim body xẻ tà thêu hoa - màu đen
Đầm dệt kim body xẻ tà thêu hoa - màu đen
Đầm dệt kim body xẻ tà thêu hoa - màu đen