Đầm dệt kim body thêu hoa xẻ tà quyến rũ

SKU: DDK190319-W14
1,799,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for wood birth element, water birth element, and metal birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh mộc, mệnh thủy và mệnh kim

Đầm dệt kim body thêu hoa xẻ tà quyến rũ
Đầm dệt kim body thêu hoa xẻ tà quyến rũ
Đầm dệt kim body thêu hoa xẻ tà quyến rũ
Đầm dệt kim body thêu hoa xẻ tà quyến rũ
Đầm dệt kim body thêu hoa xẻ tà quyến rũ
Đầm dệt kim body thêu hoa xẻ tà quyến rũ
Đầm dệt kim body thêu hoa xẻ tà quyến rũ
Đầm dệt kim body thêu hoa xẻ tà quyến rũ
Đầm dệt kim body thêu hoa xẻ tà quyến rũ