Đầm dệt kim body xẻ tà thêu hoa 3D - Màu kem

SKU: DDK190319-W09
1,799,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for water birth element, metal birth element, and earth birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh thủy, mệnh kim và mệnh thổ

Đầm dệt kim body xẻ tà thêu hoa 3D - Màu kem
Đầm dệt kim body xẻ tà thêu hoa 3D - Màu kem
Đầm dệt kim body xẻ tà thêu hoa 3D - Màu kem
Đầm dệt kim body xẻ tà thêu hoa 3D - Màu kem
Đầm dệt kim body xẻ tà thêu hoa 3D - Màu kem
Đầm dệt kim body xẻ tà thêu hoa 3D - Màu kem
Đầm dệt kim body xẻ tà thêu hoa 3D - Màu kem