Đầm dệt kim thêu hoa xẻ tà tôn dáng

SKU: DDK190319-W08
1,799,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for wood birth element, water birth element, and metal birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh mộc, mệnh thủy và mệnh kim

Đầm dệt kim thêu hoa xẻ tà tôn dáng
Đầm dệt kim thêu hoa xẻ tà tôn dáng
Đầm dệt kim thêu hoa xẻ tà tôn dáng
Đầm dệt kim thêu hoa xẻ tà tôn dáng
Đầm dệt kim thêu hoa xẻ tà tôn dáng
Đầm dệt kim thêu hoa xẻ tà tôn dáng
Đầm dệt kim thêu hoa xẻ tà tôn dáng