Đầm body dệt kim cổ yếm Walhouse - Hoa vàng

SKU: DDK190319-W07
1,790,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for fire birth element, wood birth element, and water birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh hỏa, mệnh mộc và mệnh thủy

Đầm body dệt kim cổ yếm Walhouse - Hoa vàng
Đầm body dệt kim cổ yếm Walhouse - Hoa vàng
Đầm body dệt kim cổ yếm Walhouse - Hoa vàng
Đầm body dệt kim cổ yếm Walhouse - Hoa vàng
Đầm body dệt kim cổ yếm Walhouse - Hoa vàng
Đầm body dệt kim cổ yếm Walhouse - Hoa vàng