Đầm dệt kim body xẻ tà thêu hoa 3D ngũ sắc

SKU: DDK190319-W05
2,500,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for wood birth element, water birth element, and metal birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh mộc, mệnh thủy và mệnh kim

Đầm dệt kim body xẻ tà thêu hoa 3D ngũ sắc
Đầm dệt kim body xẻ tà thêu hoa 3D ngũ sắc
Đầm dệt kim body xẻ tà thêu hoa 3D ngũ sắc
Đầm dệt kim body xẻ tà thêu hoa 3D ngũ sắc
Đầm dệt kim body xẻ tà thêu hoa 3D ngũ sắc