Đầm dệt kim body xẻ tà đính hoa 3D đối xứng

SKU: DDK190319-W01
2,199,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for wood birth element, earth birth element, and fire birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh mộc, mệnh thổ và mệnh hỏa.

Đầm dệt kim body xẻ tà đính hoa 3D đối xứng
Đầm dệt kim body xẻ tà đính hoa 3D đối xứng
Đầm dệt kim body xẻ tà đính hoa 3D đối xứng
Đầm dệt kim body xẻ tà đính hoa 3D đối xứng
Đầm dệt kim body xẻ tà đính hoa 3D đối xứng
Đầm dệt kim body xẻ tà đính hoa 3D đối xứng