Đầm body dáng ngắn cổ sơ mi và thêu hoa ngũ sắc

SKU: DC190301-W16
720,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for wood birth element, water birth element, and metal birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh mộc, mệnh thủy và mệnh kim

Đầm body dáng ngắn cổ sơ mi và thêu hoa ngũ sắc
Đầm body dáng ngắn cổ sơ mi và thêu hoa ngũ sắc
Đầm body dáng ngắn cổ sơ mi và thêu hoa ngũ sắc
Đầm body dáng ngắn cổ sơ mi và thêu hoa ngũ sắc