Gardenia black dress D264J

SKU: D264J
1,264,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for wood birth element, water birth element, and metal birth element

The quantity of this design is one and one only, just like the remaining Jeslyn's designed products

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh mộc, mệnh thủy và mệnh kim

Sản phẩm này, như các sản phẩm thiết kế còn lại của Jeslyn, chỉ có duy nhất 1 cái.

Gardenia black dress D264J
Gardenia black dress D264J
Gardenia black dress D264J
Gardenia black dress D264J