Rosa berry dress D207J

SKU: D207J Hết hàng
1,890,000₫

Mô tả

Feng shui: best for fire birth element, wood birth element, and water birth element. 

The quantity of this design is one and one only, just like the remaining Jeslyn's designed products

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh hỏa, mệnh mộc và mệnh thủy.

Sản phẩm này, như các sản phẩm thiết kế còn lại của Jeslyn, chỉ có duy nhất 1 cái.

Rosa berry dress D207J
Rosa berry dress D207J
Rosa berry dress D207J
Rosa berry dress D207J