Gardenia black red D17J

SKU: D17J
1,900,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for wood birth element, water birth element, and metal birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh mộc, mệnh thủy và mệnh kim

Gardenia black red D17J
Gardenia black red D17J
Gardenia black red D17J
Gardenia black red D17J
Gardenia black red D17J
Gardenia black red D17J
Gardenia black red D17J