Green bodycon dress with 3D embroidery flowers D113J

SKU: D113J
1,520,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for fire birth element, wood birth element, and water birth element. 

The quantity of this design is one and one only, just like the remaining Jeslyn's designed products

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh hỏa, mệnh mộc và mệnh thủy.

Sản phẩm này, như các sản phẩm thiết kế còn lại của Jeslyn, chỉ có duy nhất 1 cái.

Green bodycon dress with 3D embroidery flowers D113J
Green bodycon dress with 3D embroidery flowers D113J
Green bodycon dress with 3D embroidery flowers D113J