Gaura punch bodycon dress D104J

SKU: D104J
1,570,000₫
Kích thước:

Mô tả

Fengshui: best for earth birth element, fire birth element, and wood birth element.

The quantity of this design is one and one only, just like the remaining Jeslyn's designed products

Phong thủy: phù hợp với người mệnh thổ, mệnh hỏa và mệnh mộc. 

Sản phẩm này, như các sản phẩm thiết kế còn lại của Jeslyn, chỉ có duy nhất 1 cái.

Gaura punch bodycon dress D104J
Gaura punch bodycon dress D104J
Gaura punch bodycon dress D104J