Black top with 3D embroidered flower A338J

SKU: A338J
609,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for wood birth element, water birth element, and metal birth element 

The quantity of this design is one and one only, just like the remaining Jeslyn's designed products

Phong thủy: phù hợp với người mệnh mộc, mệnh thủy và mệnh kim

Sản phẩm này, như các sản phẩm thiết kế còn lại của Jeslyn, chỉ có duy nhất 1 cái.

Black top with 3D embroidered flower A338J
Black top with 3D embroidered flower A338J
Black top with 3D embroidered flower A338J