Áo dệt kim tay dài cổ lọ kết hoa màu kem

SKU: AL190327-W28
1,039,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for water birth element, metal birth element, and earth birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh thủy, mệnh kim và mệnh thổ

Áo dệt kim tay dài cổ lọ kết hoa màu kem
Áo dệt kim tay dài cổ lọ kết hoa màu kem
Áo dệt kim tay dài cổ lọ kết hoa màu kem
Áo dệt kim tay dài cổ lọ kết hoa màu kem
Áo dệt kim tay dài cổ lọ kết hoa màu kem
Áo dệt kim tay dài cổ lọ kết hoa màu kem
Áo dệt kim tay dài cổ lọ kết hoa màu kem