Blue Lisianthus black fitted top

SKU: AL0046-U001
439,000₫
Kích thước:

Mô tả

Size: S

Feng shui: best for wood birth element, water birth element, and metal birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh mộc, mệnh thủy và mệnh kim

Blue Lisianthus black fitted top
Blue Lisianthus black fitted top
Blue Lisianthus black fitted top
Blue Lisianthus black fitted top