3D embroidery black top and blue mini skirt

SKU: AL0020-U002
1,199,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for wood birth element, water birth element, and metal birth element.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh mộc, mệnh thủy và mệnh kim

3D embroidery black top and blue mini skirt
3D embroidery black top and blue mini skirt
3D embroidery black top and blue mini skirt
3D embroidery black top and blue mini skirt