3D fabric flowers black high neck fitted top

SKU: AL0002-U001
1,459,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for wood birth element, water birth element, and metal birth element. Phong thủy: phù hợp với người mệnh mộc, mệnh thủy và mệnh kim
3D fabric flowers black high neck fitted top
3D fabric flowers black high neck fitted top
3D fabric flowers black high neck fitted top
3D fabric flowers black high neck fitted top
3D fabric flowers black high neck fitted top