3D embroidery and pearls purple long sleeves T-shirt and lace mesh skirt

SKU: AL0001-U005
1,250,000₫
Kích thước:

Mô tả

Fengshui: best for earth birth element, fire birth element, and wood birth element Phong thủy: phù hợp với người mệnh thổ, mệnh hỏa và mệnh mộc
3D embroidery and pearls purple long sleeves T-shirt and lace mesh skirt
3D embroidery and pearls purple long sleeves T-shirt and lace mesh skirt
3D embroidery and pearls purple long sleeves T-shirt and lace mesh skirt