Geum V-neck red top A330J

SKU: A330J
822,000₫
Kích thước:

Mô tả

Fengshui: best for earth birth element, fire birth element, and wood birth element. 

The quantity of this design is one and one only, just like the remaining Jeslyn's designed products

Phong thủy: phù hợp với người mệnh thổ, mệnh hỏa và mệnh mộc

Sản phẩm này, như các sản phẩm thiết kế còn lại của Jeslyn, chỉ có duy nhất 1 cái.

Geum V-neck red top A330J
Geum V-neck red top A330J
Geum V-neck red top A330J